logo
TMAES DAV PUBLIC SCHOOL
KARIGANUR - 583201
Latest News  
 
Contact Us  
TMAES DAV PUBLIC SCHOOL
BELLARY  ROAD, SANKLAPUR
KARIGANUR(POST), HOSPET – 583201
BELLARY (DIST), KARNATAKA
Phone : 08394- 204126
E-Mail : davtm9@rediffmail.com